Penis protezi ameliyatı kimlere ve ne zaman yapılır?

Prof. Dr. Muammer Kendirci anlatıyor…

Penis protezi tatmin edici sonuçlar sağlar. - Prof. Dr. Muammer Kendirci

Penis protezi nedir? Hangi tipleri vardır?

Penis protezinin halk arasında alışılagelmiş, yaygın şekilde kullanılan adı ‘mutluluk çubuğu’dur. Mutluluk çubuğu protezin yapısını tam olarak tanımlamakta yetersiz kalmaktadır.  Şişirilebilir, çok parçalı, sertleşmenin doğal halini hemen hemen tam olarak yansıtan modern protezlerin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla ‘mutluluk çubuğu’ yerine ‘penis protezi’ sözü daha yaygın kabul görür hale gelmiştir. Nasıl eklemler için diz protezi, kalça protezi tanımı kullanılıyorsa, sertleşmeyi sağlayan cihazlar için de mutluluk çubuğu yerine penis protezi şeklinde adlandırma daha doğru bir yaklaşımdır.

Penis Protezi - Prof. Dr. Muammer Kendirci

Penis protezi, penisin doğal boşluklarına yeleştirilen ve arzu edildiğinde ereksiyonu sağlayan mekanik cihazardır. Yapılarına göre; şişirilebilir (inflatable), bükülebilir (malleable) ya da gizlenebilir (concealable) adlandırılırlar. Protezin parçalarına göre ise; tek parça, iki parça ya da üç parçalı olabilirler. Birden fazla parçası olan protezler penise ameliyatla yerleştirildikleri sırada birleştirilirler.

Penis Protezleri - Prof. Dr. Muammer Kendirci

Protezlerin yapılarında yıllar içinde önemli değişiklikler sağlanmıştır. Hastalar tarafından kullanımı kolaylaştırılan tek dokunuşla inen protezler, enfeksiyon olasılığını azaltan antibiyotikli ve antibiyotiğe emdirilebilen protezler, enine-boyuna genişleyebilen protezler örnek olarak verilebilir.

Penis protezi son seçenek
Cerrahi yöntemle penise protez uygulaması sertleşme bozukluğu tedavisindeki son seçenektir. Ağızdan ilaç, şok dalga, penise iğne, vakum gibi önceki aşama tedavilerle sonuç alınamayan hastalarda protez cerrahisi söz konusu olabilir. Penis protezi ameliyatı düşünülen hastaların seçimi özenle yapılır.

En iyi protez hangisi?
Sertleşme bozukluğunun cerrahi tedavisi için penis protezi ameliyatı yapılacak hastada protez seçimine hasta ve doktoru birlikte karar verirler. Her hasta için tek tip penis protezi uygun olmayabilir. Hastanın yaşı, beklentileri, penisinin yapısı (şekli, büyüklüğü, anatomisi gibi), ek hastalıkları, ellerini kullanabilme becerisi, hastanın protez için ayırabileceği bütçe gibi pek çok durum penis protezinin tipini seçmede etkili olabilir.

Ülkemizde, ameliyatının kolay olması nedeniyle en çok tek parça, bükülebilir penis protezleri kullanılmaktadır. Ancak tek parça, silindir şeklindeki bu tip protezler sürekli sert bir penis görüntüsüne yol açtıkları için kozmetik açıdan (gizlenememeleri nedeniyle) tatmin edici sonuçlar sağlamayabilir. Ayrıca bu protezlerde sertleşme maksimum düzeyde olmayabileceği için, ilişki sırasında penis yeterince direnç gösteremeyebilir.

A.B.D.’de penis protezi ameliyatlarının büyük bir kısmında üç parçalı, şişirilebilir protezler hem hastalar hem de doktorları tarafından tercih ediliyor. Bu protezler şişirildiklerinde, tam sertleşme sağlar ve ilişki sırasında mukavemeti üst düzeydedir. Hem ereksiyonu yani sertleşmeyi, hem de ereksiyon sonlandırıldıktan sonraki istirahat durumunu tam olarak sağlarlar. Vücut dışından görülmediği veya belli olmadığı için de kozmetik olarak mükemmele yakın kabul edilirler. Arzu edildiğinde birkaç saniyede peniste sertleşmeyi sağlayıp, yine saniyeler içinde istirahat durumuna getirilebilirler.

Penis protezinden memnuniyet yüksek
Sertleşme bozukluğu tedavisinde son çare - Prof. Dr. Muammer KendirciSon yıllardaki teknolojik gelişmelere paralel olarak, penis protezlerinin mekanik özellikleri daha mükemmel hale getirildi. Protezin kullanımı daha pratik hale getirildi, yapıları iyileştirildi, mukavemetleri artırıldı. Antibiyotikli ya da antibiyotik emdirilebilen penis protezlerinin kullanılmaya başlanmasıyla, enfeksiyon oranları minimum düzeylere çekildi. Penis protezi ameliyatlarının başarısında cerrahi için uygun hastanın ve protezin seçimi, hastadaki ek hastalıkların kontrol altına alınması (diyabet, yüksek tansiyon gibi), uygun ameliyathane koşulları, ameliyathanede modern havalandırma sistemlerinin bulunması ve ameliyatı yapacak olan cerrahın deneyimi önemlidir ve ameliyat sonrası memnuniyette belirleyici olabilen unsurlar olarak kabul edilir.

Penis protezi adayı olan erkekler, ameliyat sonrasında diğer seksüel fonksiyonlarının olumsuz şekilde etkileneceğini düşürler. Ancak, sanılanın aksine penis protezi yerleştirilen erkeklerde ameliyat sonrası dönemde kişinin haz duygusu, boşalması ve idrar yapmasında olumsuz yönde etkilenme beklenmez.

Sertleşme sorunu tedavisinde kalıcı başarı sağlayan yöntem penis protezi yerleştirilmesidir. Penis protezi ameliyatı olan erkelerde cerrahiden memnuniyet oranları % 90’lar düzeyindedir. Ameliyat olan erkeklerin eşleri de benzer oranlarda memnuniyet bildirmektedir. Bu ameliyatı tercih eden erkeklerin% 85’i penis protezini benzer sorunu olan hastalara öneriyorlar.

Prof. Dr. Muammer Kendirci Randevu

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Ne yapsam da idrar kaçırmayı azaltsam - Prof. Dr. Muammer Kendirci
Ereksiyon kalbin barometresidir - Prof. Dr. Muammer Kendirci
Böbrek taşından korunmak için 10 altın kural - Prof. Dr. Muammer Kendirci
PSA testi nedir - Prof. Dr. Muammer Kendirci
Ereksiyon hakkında bunları biliyor musunuz? - Prof. Dr. Muammer Kendirci
Penise enjeksiyonla ereksiyon - Prof. Dr. Muammer Kendirci
Bir rakamdan ötesi - Her PSA sonucu yoruma muhtaç - Prof. Dr. Muammer Kendirci
İdrar kaçırma kadınların sosyal yaşantısını etkiliyor - Prof. Dr. Muammer Kendirci
Penis protezi ameliyatı kimlere ve ne zaman yapılır - Prof. Dr. Muammer Kendirci
Ağrısı olan şanslı - Prof. Dr. Muammer Kendirci
Obezite ve sertleşme bozukluğu - Prof. Dr. Muammer Kendirci
Böbrek taşı neden oluşur? - Prof. Dr. Muammer Kendirci